don’t worry be daddy

[รีวิว] Don’t Worry Be Daddy วิชัย

รีวิวเล่มนี้มากับหนังสือทางแซลมอนอีกครั้งกับหนังสือคุณพ่อมือใหม่ที่เป็นคนขี้ประชดอย่างวิชัยมาเล่า ประสบการณ์การเป็นคุณพ่อตั้งแต่เริ่มต้นแผนว่าจะ มีลูกอย่างไร ตั้งแต่การปั้มลูกจนกระทั่งออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วต้องเป็นห่วงอะไร เจออะไรบ้าง อุปกรณ์สารพัดอย่างที่ต้องเตรียมมีอะไร กับหนังสือเล่มนี้ Don’t worry be daddy ครับ

Copyright © 2017. All rights reserved.