ให้คิดตรงกันข้าม

[รีวิว] ไม่ว่าจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้าม

หนังสือเล่มนี้เป็นเกี่ยวกับพวกความคิดของคนที่กลับด้านแต่สำเร็จ มีข้อความเตือนใจหลายๆหัวข้อ มีข้อความ boot คนอ่านจะเป็นยังไงไปอ่านกันครับกับ ไม่ว่าจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้าม

Copyright © 2017. All rights reserved.