คิดแบบอัจริยะ

คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก think like zuck

ซีอีโอที่อายุน้อยที่สุดและประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคนี้ หากคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างเดียวกับเขา มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก แล้วล่ะก็คุณจะต้องเรียนรู้จากเขาผ่านตัวอักษรของหนังสือเล่มนี้ โดยมีการคัดย่อให้เข้าใจได้ง่ายๆด้วย 5P นั่นคือ Passion, Purpose, People, Product และ Partnerships

Copyright © 2017. All rights reserved.