กระเป๋าสตางค์

[Review] ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว

หลังจากงานสัปดาห์หนังสือได้ผ่านไปพร้อมๆกับทุนทรัพย์ของพวกเราชาวหนอนหนังสือทั้งหลาย T_T เราก็ได้เลือกหลายๆเล่มมารีวิวว่าทำไมถึงได้น่าอ่านน่าซื้อ วันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ครับว่า กระเป๋าสตางค์ ใบเดียวจะเปลี่ยนชีวิตคุณ !!

Copyright © 2017. All rights reserved.